Tisztelt Munkavállaló!

Amennyiben a 2024. évre vonatkozóan családi kedvezményre, 30 év alatti anyák kedvezményére, első házasok kedvezményére, személyi kedvezményre, esetleg a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére jogosult, és szeretné havonta igénybe venni, akkor a kitöltött nyomtatvány(oka)t 2024.01.19-ig szíveskedjen leadni.

Ha nem kíván év közben adókedvezményt érvényesíteni, akkor nincs teendője felénk.

Mivel az adókedvezményes nyilatkozatok mindig csak adott évre vonatkoznak, ezért aki 2023. évben bármilyen adókedvezményt igényelt, annak csak akkor tudjuk az adott kedvezményt 2024. évre is figyelembe venni, ha újra megigényli. Automatikusan nem jár.

Kivétel a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményének érvényesítése a lenti feltételek teljesülése esetén:

Ha Ön a munkáltatójának jelzi, hogy véglegesen jogosult a kedvezményre, akkor a következő években nem kell új nyilatkozatot adnia, azt a munkáltató, kifizető további nyilatkozat nélkül is figyelembe veszi.

A kedvezményre való jogosultság akkor válik véglegessé, ha a kedvezményre jogosító gyermekek közül négy után legalább 12 évig jogosult volt családi pótlékra, ide értendő az az eset is, amikor a családi pótlékra való jogosultság a gyermek elhunyta miatt szűnt meg.

Amennyiben 2023. évi nyilatkozatában jelezte a végleges jogosultságot a fentiek alapján, akkor 2024. évre nem kell új nyilatkozatot leadnia amennyiben továbbra is szeretné igénybe venni az adókedvezményt !

A kedvezmények igénybevételéhez szükséges nyomtatvány(ok) beszerezhető(k):

 •  az üzemi adminisztrátoroknál,
 •  ügyfélszolgálati időben (13.30 – 14.30 között) a munkaügyi osztályon (celldömölki munkavállalóink esetében),
 •  e-mailben tudunk küldeni a munkaügyről, amennyiben a lenti elérhetőségek valamelyikén ezt jelzi felénk

továbbá letölthetők a tájékoztató végén található linkeken.

Csak a teljesen – szabályosan – kitöltött nyomtatvány(ok) alapján tudjuk rögzíteni az adókedvezmény(eke)t, ezért kérjük Önt, hogy figyelmesen olvassa el a nyomtatványokhoz tartozó tájékoztatókat !!!

A kitöltéssel kapcsolatban felmerülő kérdések esetén, szívesen állunk rendelkezésükre a 95/525-320-as, illetve a 95/525-307-es telefonszámokon, továbbá ügyfélszolgálati időben személyesen a munkaügyön.

Az egyes adókedvezményekkel kapcsolatban az alábbiakra szeretnénk felhívni a figyelmét:

(Részletesebb tájékoztatást az adókedvezményekhez tartozó tájékoztatók tartalmaznak !)

Az alábbi adókedvezmények esetében lehetőség van az idei évtől, hogy a nyilatkozat folyamatos figyelembevételét kérje mindaddig, ameddig nem kéri a korábban tett nyilatkozatának mellőzését:

 • személyi kedvezmény
 • első házasok kedvezménye
 • négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye

Ez azt jelenti, hogy a következő évben, években nem kell új nyilatkozatot adni a fenti adókedvezmények esetében, ha továbbra is jogosult az adókedvezményre, és havonta  szeretné igénybe venni.

A családi kedvezmény összegei nem változtak a tavalyi évhez képest:

az eltartottak számától függően kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként

 • egy eltartott esetén 66 670 forint (havonta 10 000 forinttal magasabb nettó jövedelmet jelent),
 • két eltartott esetén 133 330 forint (havonta 20 000 forinttal magasabb nettó jövedelmet jelent),
 • három vagy annál több eltartott esetén 220 000 forint (havonta 33 000 forinttal magasabb nettó jövedelmet jelent),.

Az idei évben is a tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos személynek minősülő kedvezményezett eltartott után a családi kedvezmény havonta 66 670 forinttal magasabb összegben vehető igénybe, így az említett gyermekek után az eddigi kedvezmény összege adóba átszámítva 10 ezer forinttal emelkedik.

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy az,

 • aki tizennyolc évesnél fiatalabb, és a külön jogszabályban meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul,
 • aki tizennyolc évesnél idősebb, és a tizennyolcadik életévének betöltése előtt munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság minősítése alapján a tizennyolcadik életévének betöltése előtt sem haladja meg az 50%-os mértéket, és ez az állapot legalább egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy évig fennáll,
 • a 18. életévét betöltötte, és a magasabb összegű családi pótlék helyett fogyatékossági támogatásban részesül.

A tizennyolc évesnél fiatalabb gyermek esetén, az  Igazolás tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekrőlelnevezésű nyomtatvánnyal kell rendelkezni arra az időszakra amire kéri a plusz kedvezményt. Az igazolást a gyermekklinika, gyermek szakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa állítja ki.

Az emelt összegű adókedvezmény igénybevételének nem feltétele az emelt összegű családi pótlék folyósítása.

A tizennyolc évesnél idősebb személy esetében pedig a feltételek fennállását első fokon a kormányhivatal rehabilitációs szakértői szerve, másodfokon a másodfokú orvosszakértői bizottság vizsgálja és igazolja, amelyről szakvéleményt ad ki.

Egy esetleges adóhatósági ellenőrzés esetén ezek az igazolások bizonyítják az emelt összegű kedvezményre való jogosultságot, illetve a fogyatékossági támogatás folyósításáról szóló határozat.

Felváltva gondozott gyermek

Fontos, hogy a kedvezményt mindkét szülő csak akkor érvényesítheti, ha a családi pótlékot a gyermeket felváltva gondozó szülőként 50-50 százalékos arányban mindketten kapják. Például, ha a gyermeket felváltva gondozzák, de a családi pótlékot 100 százalékban az anya kapja meg, akkor az apa nem érvényesítheti a családi kedvezményt, az anya viszont a teljes összeget igénybe veheti.

Szeretnénk felhívni a figyelmüket a nyomtatvány kitöltése során ha a családi kedvezményre több magánszemély jogosult, a 2. pontban mindenképpen közös nyilatkozatot kell tenniük akkor is, ha a kedvezményt teljes egészében a jogosultak egyike érvényesíti.

„2. Nyilatkozom, hogy a családi kedvezményt egyedül ⎕, vagy jogosult házastársammal/élettársammal közösen ⎕érvényesítem.”

Nem kell közös nyilatkozatot tenni, a felváltva gondozott gyermek vér szerinti szüleinek, mert ők a kedvezmény 50-50 százalékát a másik szülőtől függetlenül érvényesíthetik. Azonban, ha a rájuk eső kedvezményt jelenlegi házastársukkal közösen érvényesítik, úgy természetesen nekik közös nyilatkozatot kell tenniük.

Ha valaki a volt házastársával – a bíróság döntése, egyezség, a családi pótlék folyósítójánál tett közös nyilatkozat alapján – felváltva gondozza a gyermekét, és újra férjhez ment / megnősült, akkor az „új” férje / felesége is jogosult a gyermek után családi kedvezmény érvényesítésére. Ilyenkor közösen érvényesítik a kedvezményt.

Amennyiben a fentiek alapján közösen érvényesítik a kedvezményt, akkor a 7. pontot is ki kell tölteni a nyomtatványon, mivel az adóhatóság felé a havi bevallásban jelenteni kell az Ő adatait is:

„7.  A családi kedvezményt kérő magánszemély jogosult házastársa/ élettársa .

    neve ………………………………………………            adóazonosító jele: ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕”

Amennyiben egyedül érvényesíti a családi kedvezményt (pl egyedülállóként igényelt családi pótlékot, mert elvált, elhunyt a másik jogosult, vagy ilyen eset az is, ha a gyermek nem az élettársa vér szerinti gyermeke) – kivéve ha a szülővel élettársként legalább 1 éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát a családi pótlék megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja akkor a fenti részt szíveskedjen áthúzni, és odaírni, hogy „NINCS”.

A 3. pontban: Ön csak akkor érvényesíthet családi kedvezményt, ha azonos vagy hasonló kedvezményt ugyanarra az időszakra másik államban – figyelemmel a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi egyezmények rendelkezéseire is – nem vett és nem is vesz igénybe.

Ezért lényeges, ha jogosult kedvezményre, akkor ide tegyen „X”-el. mivel ennek hiányában úgy vesszük, hogy nem jogosult az adókedvezményre.

Az 5. pontban az a) vagy b) sor közül csak az egyiket kell kitölteni.

Ha a kedvezményezett eltartottak között van tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy (eltartotti minősítése „4”, vagy „5”), akkor a kedvezményt csak az összeg megjelölésével lehet felosztani a jogosultak között.

Első házasok kedvezménye

Miután a kedvezmény csak a házassági életközösség fennállása alatt érvényesíthető, ezért értelemszerűen megszűnik a jogosultság a 24 hónapos időszakon belül, ha a házaspár elválik, vagy az egyik fél meghal. Ilyen esetben módosított nyilatkozatot kell leadni a munkáltató felé.

Ha a házasságkötéskor mindketten 25 év alatti fiatalok voltak, akkor az első házasok kedvezménye az azt követő hónaptól érvényesíthető, amikor egyikük betölti a 25. életévét

Az első házasok kedvezménye akkor jár egy házaspárnak, ha legalább egyiküknek ez az első házassága. A házaspárnak az a tagja is érvényesítheti, a kedvezményt, akinek nem ez az első házassága. Annak nincs jelentősége, hogy a házasságkötés belföldön vagy külföldön történt.

A kedvezményt a bejegyzett élettársak is igénybe vehetik, ezért a házastárs kifejezés alatt a bejegyzett élettárs is értendő.

30 év alatti anyák kedvezménye

Adóalap kedvezményt érvényesíthet az a 25. életévét betöltött fiatal anya, aki

 • a vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke után, vagy
 • magzat után családi kedvezmény érvényesítésére jogosult.

Fiatal anya az, akinek családi kedvezményre való jogosultsága magzatára, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel a 30. életéve betöltését megelőző napig megnyílik.

A kedvezmény maximális összege jogosultsági hónaponként 2024-ben 576 601 forint, ami 86 490 forint adómegtakarítást jelent.

Amennyiben a fiatal anya év közben magzatra tekintettel kéri az adókedvezmény figyelembevételét, és a gyermek megszületik, új nyilatkozatot kell tennie, amiben szerepeltetnie kell a gyermek nevét és adóazonosító jelét is, továbbá azt, hogy a kedvezményre 2022. december 31. után született gyermekre jogosult.

Jogosultsági hónapként az a hónap vehető figyelembe, amelyben a 30 év alatti anya családi kedvezményre való jogosultsága a vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére, illetve magzatára tekintettel fennáll, de legkorábban a 25. életéve betöltésének hónapját követő hónap.

A kedvezmény legfeljebb annak az évnek az utolsó jogosultsági hónapjáig érvényesíthető, amely évben az anya betölti a 30. életévét.

A 30 év alatti anyák kedvezménye és a 25 év alatti fiatalok kedvezménye együtt nem érvényesíthető.

Az a 30 év alatti anya, aki még nem töltötte be a 25. életévét, csak a 25. születésnapja utáni hónaptól érvényesítheti a kedvezményt.

Ha a kedvezmény igénybevétele miatt az adóelőleg-alap nullára csökken, az említett jövedelmekre nem lehet a személyi kedvezményt, az első házasok kedvezményét, vagy a családi kedvezményt érvényesíteni, annak azonban nincs akadálya, hogy például a bérjövedelmére családi járulékkedvezményt érvényesítsen.

Azért, hogy a családi járulékkedvezményt igénybe tudja venni, a családi kedvezményre vonatkozó adóelőleg-nyilatkozatot is ki kell töltenie és el kell juttatnia a munkáltatójának.

25 év alatti fiatalok kedvezménye

2024. évben is, aki életkora alapján jogosult a fenti adókedvezményre, akkor azt a munkáltatója mindaddig automatikusan figyelembe veszi, amíg annak részben vagy egészben történő mellőzéséről nem ad nyilatkozatot.

A kedvezmény maximális összege jogosultsági hónaponként 576 601 forint, ami 86 490 forint adómegtakarítást jelent.

Amennyiben a kedvezmény érvényesítésének részben vagy egészben történő mellőzése mellett dönt, akkor erről nyilatkoznia kell a munkáltatója felé !

Ha több helyről származik olyan jövedelme, amelyből a kedvezményt figyelemben lehetne venni, és ezek összege meghaladja a fenti jogosultsági határt, akkor mindenképpen nyilatkozni kell.

Nyilatkozat hiányában minden – kedvezményre jogosító – jövedelemből érvényesítve lesz a kedvezmény. Ha emiatt az adóbevallásában 10 ezer forintot meghaladó befizetési kötelezettsége keletkezik, akkor ennek 12 százalékát különbözeti-bírságként kell megfizetnie az adóhátralékával együtt

Tájékoztatjuk továbbá, hogy 2024. január 31-ig minden munkavállaló megkapja az M30 igazolást, amely tartalmazza a 2023 évben – a Cellcomp Kft-nél – elért keresetét, továbbá a 2023. évi levont járulékokról is az igazolást.