A szolgáltatóra vonatkozó tájékoztatás

A cellcomp.hu domain név alatt elérhető magyar nyelvű weboldalat a Cellcomp Kft. üzemelteti. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény 4.§-a alapján kötelezően megadandó adatokat a weboldalak alján elérhető impresszum tartalmazza.

A weboldal használata, termékfelelősség

A jelen weboldalakon elérhető információk nem kötelező érvényűek, kizárólag tájékoztatási célokat szolgálnak és nem minősülnek a jogszabályokban meghatározott ajánlatnak. A jelen weboldalakon elérhető információk nem keletkeztetnek semmilyen áru eladásával vagy vásárlásával kapcsolatos szerződéses kötelezettséget.

A Cellcomp Kft fenntartja a jogot a jelen weboldalakon elérhető információk tetszés szerinti időpontban, előzetes tájékoztatás nélkül történő módosítására vagy frissítésére. Eltérő rendelkezés hiányában a Cellcomp Kft weboldalai sem kifejezetten, sem ráutalás formájában nem tartalmaznak garanciát vagy információt semmilyen olyan elvárásnak való megfelelés tekintetében, ideértve, nem kizárólagosan a jelen weboldalakon elérhető információk érvényességét, pontosságát, teljességét és minőségét, amely alapján a Cellcomp Kft felelőssége felmerülhet.

A Cellcomp Kft a weboldalával kapcsolatos minden felelősségét kizárja. Így a Cellcomp Kft nem vállal felelősséget többek között az Önt a weboldal hozzáférésével vagy használatával összefüggésben – különösen az Ön számítógépes környezetét ért esetleges vírusfertőzéssel kapcsolatban – ért semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért, kártérítési igényért és/vagy következményi kárért, függetlenül attól, hogy annak mi a jogalapja. A weboldalak használatának megkezdésével a felhasználó kijelenti, hogy a szolgáltatás ingyenessége a fenti felelősségkorlátozással arányos előny biztosítására vonatkozó követelményt kielégíti  és azt kifejezetten elfogadja.

A jelen weboldal használata a felhasználási feltételek elfogadásának minősül és a weboldal csak az irányadó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban használhatóak. A jelen szerződés használata során létrejövő szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek.

Adatok rögzítése és feldolgozása

A weboldalak üzemeltetésével összefüggésben kezelt adatok tekintetében az adatkezelő a Cellcomp Kft.  Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása – melyet a felhasználók vagy a weboldalak használatának megkezdésével, vagy egyéb információ megadásakor más formában adnak meg – vagy jogszabályi rendelkezés, ideértve nem kizárólagosan az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-át.  A Cellcomp Kft kizárólag olyan felhasználók személyes adatait kezeli, akik az adatkezeléshez hozzájárultak. A felhasználók személyes adatait kizárólag az oldalunkon keresztül történő megkeresések esetén kérjük be, a felhasználó jóváhagyása alapján, a vonatkozó adatvédelmi szabályok betartása mellett. A Cellcomp Kft a jogszabályi előírásokkal összhangban egy globális értékrenden alapuló, egységes, belső Adatvédelmi Szabályzatot vezetett be, amely az Ön személyes adatainak védelmére vonatkozik.

Cookies

Amikor weboldalunkra látogat, számítógépén az információk cookie-k formájában tárolódnak. Minden cookie-t kizárólag az optimális megjelenítés céljából használunk. Azonban lehetősége van arra, hogy a beállításokban ezen cookie-k elfogadását letiltsa. Ez esetben azonban kérjük, vegye tudomásul, hogy bizonyos funkciók nem állnak rendelkezésre.

Tájékoztatáshoz való jog

Önnek bármikor jogában áll ingyenes tájékoztatást kérnie személyes adatai kezeléséről. Ön szintén bármikor kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését vagy zárolását. Ezekben az ügyekben keresse a Cellcomp Kft-t az it@cellcomp.hu e-mail címen. Amennyiben Önnek a Cellcomp Kft weboldalon egyes oldalakhoz vagy fájlokhoz való hozzáférés során adatokat kell megadnia magáról, kérjük, vegye figyelembe, hogy ezen adatok továbbítása egy nyílt hálózaton, az Interneten és nem biztonságos formában történik, ezért az ilyen adatokhoz jogosulatlan harmadik személyek is hozzáférhetnek és módosíthatják ezeket.

Más weboldalakra mutató linkek

A más harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket kiegészítő szolgáltatásként biztosítjuk. Az ilyen weboldalak függetlenek a Cellcomp Kft-től és azok felett a Cellcomp Kft semmilyen befolyással nem rendelkezik. A Cellcomp Kft ezért semmilyen felelősséget nem vállal a Cellcomp Kft weboldalairól linkek által elérhető harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak tartalmáért vagy használatáért, sem az ilyen weboldalaknak az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak való megfeleléséért.

Védjegyek és szerzői jogok

A jelen weboldalakon feltüntetett védjegyek és logók („védjegyek”) a Cellcomp Kft tulajdonát képezik. A jelen weboldalakon elérhető információk nem értelmezhetőek akként, hogy a védjegyek tekintetében bármilyen használati jogot vagy engedélyt adnának, mivel ehhez a Cellcomp Kft írásbeli hozzájárulása szükséges. A védjegyek jogosulatlan használata szigorúan tilos. A Cellcomp Kft fenntartja valamennyi szellemi alkotáshoz fűződő jogát és minden esetben fellép azok védelme érdekében a világ valamennyi országában.

Copyright © 2023 Cellcomp Kft

A jelen weboldalakon elérhető valamennyi szöveg, kép, grafika, animáció, videó, zene, hang és egyéb anyag a Cellcomp Kft szerzői jog által védett művei. A Cellcomp Kft-t illeti meg a szerzői jog a jelen weboldalakon található művek elrendezése és kiválasztása tekintetében is. Ezek a művek nem sokszorosíthatóak kereskedelmi felhasználás vagy terjesztés céljából, továbbá nem módosíthatóak vagy használhatóak fel más weboldalakon.