Tájékoztató

Bevallási tervezetről
1+1%-os rendelkezésről

Fontos, hogy mindenki nézze meg a tervezetet ügyfélkapun vagy a postán kapott formában, mert az állampolgárok felelőssége, hogy jövedelmükről precíz bevallás készüljön, abból ne hiányozzék semmi. Azokról a jövedelmekről ugyanis, amelyekről nem érkezett adat év közben a NAV-hoz, az adózóknak maguknak kell számot adniuk, ezért van lehetőség a bevallási tervezet kiegészítésére.  Le tudják ellenőrizni, hogy a részükre járó adókedvezmény(eke)t a nyilatkozatuknak, illetve a jogszabályi feltételeknek megfelelően vették-e figyelembe, továbbá amennyiben maradt még fenn igénybe vehető adókedvezmény, akkor szintén a bevallási tervezet javításával tudják visszaigényelni (az adóelőleg, tb járulék mértékéig).

Az alábbi módokon juthat hozzá a bevallási tervezetéhez:

ha rendelkezik KAÜ-azonosítóval (ügyfélkapu-regisztráció, e-személyi igazolvány, telefonos azonosító vagy arcképes azonosítás), akkor 2023. március 15-től adóbevallási tervezetét megnézheti a

www.nav.gov.hu/szja

oldalról elérhető eSZJA-oldalon.

ha nem rendelkezik KAÜ-azonosítóval (ügyfélkapu-regisztráció, e-személyi igazolvány, telefonos azonosító vagy arcképes azonosítás), március 16-áig több lehetőség közül választhat, hogy megkapja postán a tervezetét:

 • SMS-ben a 06-30/344-4304-es telefonszámon (az üzenetben meg kell adni az adóazonosító jelet és
  a születési dátumot a következő formában: SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn),
 • a NAV honlapján elérhető webűrlapon,
  levélben,
 •  formanyomtatványon (BEVTERVK) –> nyomtatvány letölthető az oldal alján található linken,
 • telefonon, a 1819-es hívószámon,

Március 16-át követően már csak a NAV ügyfélszolgálatain kérhető.

A magánszemélyeknek és azoknak a tavaly egész évben katás egyéni vállalkozóknak, akiknek volt munkahelyük és kaptak munkabért, a bevallási tervezetük automatikusan bevallássá válik, ha önállóan nem nyújtanak be szja-bevallást május 22-éig.

Az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek, és az áfafizetésre kötelezetteknek a tevékenységükből származó jövedelmi, illetve az adóhivatali nyilvántartásokban nem szereplő adatokkal kell kiegészíteniük bevallási tervezetüket.
Az ő esetükben továbbra is önállóan kell benyújtani a bevallást, hiszen a számukra készített tervezetek nem válnak automatikusan bevallássá,
de segítségül szolgálnak a bevallás elkészítéséhez.

Idén is lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról legkésőbb 2023. május 22-éig, az szja bevallástól függetlenül is.
Bárki dönthet úgy idén is, hogy az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadójának 1 százalékát felajánlja egy regisztrált civilszervezetnek, további 1 százalékát pedig egy technikai számos vallási közösségnek, vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak, ami idén is a Nemzeti Tehetség Program.

Az szja 1+1%-áról – függetlenül az szja-bevallás módjától – a bevallással együtt vagy külön is lehet rendelkezni.

A nyilatkozat legegyszerűbben elektronikusan nyújtható be:

 • az e-SZJA webes felületen, online kitöltve vagy
 • az ÁNYK-ban a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját is kitöltve vagy
 • külön, a 22EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

Papíralapon benyújtható postán keresztül, vagy személyesen lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain

 • a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját is kitöltve,
 • az e-SZJA felület kitöltőprogramjával készített és kinyomtatott nyilatkozaton,
 • a 22EGYSZA jelű nyomtatványon vagy azonos adatokkal a nyilatkozaton.

A 22EGYSZA nyomtatvány letölthető az oldal alján található linken.

Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott nyújtja be, csatolni kell a meghatalmazást is.

A 2023. május 22-ei határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha valaki május 22. után rendelkezik befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezése érvénytelen, és a késedelem igazolási kérelemmel sem menthető ki.

2022. január 1-jétől már nem csak a vallási közösségek, hanem a kiemelt költségvetési előirányzat (jelenleg a Nemzeti Tehetség Programnak) tett felajánlások is érvényben maradnak.
Ez azt jelenti, hogy a 2021-ben és azt követő évben technikai számra tett, formailag megfelelő nyilatkozatokat a NAV 2023-ban és utána is figyelembe veszi, mindaddig, amíg a rendelkező nem ad be újabb nyilatkozatot vagy korábbi nyilatkozatát nem vonja vissza.

A civil kedvezményezettek javára ugyanakkor továbbra is évenként kell nyilatkozni, mivel ezeket a felajánlásokat csak egy alkalommal, a rendelkezés évében veheti figyelembe a NAV.

Az szja 1+1%-áról rendelkező dönthet úgy, hogy a NAV közölje nevét és elérhetőségét a megjelölt civil kedvezményezettel. Ezeknek az adatoknak a megadása és az adatkezelési hozzájárulás önkéntes, tehát nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.