Tisztelt Munkavállaló!

Amennyiben a 2023. évre vonatkozóan családi kedvezményt, 30 év alatti anyák kedvezményét, első házasok kedvezményt, személyi kedvezményt, esetleg a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét szeretne igénybe venni, és már a januári számfejtéskor érvényesítené a kedvezmény(eke)t, a kitöltött nyomtatvány(oka)t 2023.01.20-ig szíveskedjen leadni.

A kedvezmények igénybevételéhez szükséges nyomtatvány(ok) beszerezhető(k):

  • az oldal alján található linkeken,
  • az üzemi adminisztrátoroknál, illetve
  • ügyfélszolgálati időben (13.30 – 14.30 között) a munkaügyi osztályon (celldömölki munkavállalóink esetében)

   további lehetőségként:

  • letölthető az Adóhivatal honlapjáról (https://nav.gov.hu/print/ado/szja/Adoeloleg_nyilatkozat)
  • e-mailben tudunk küldeni a munkaügyről, amennyiben a lenti elérhetőségek valamelyikén ezt jelzi felénk


   Csak a teljesen – szabályosan – kitöltött nyomtatvány(ok) alapján tudjuk rögzíteni az adókedvezmény(eke)t, ezért kérjük Önt, hogy figyelmesen olvassa el a nyomtatványokhoz tartozó tájékoztatókat !!!
   A kitöltéssel kapcsolatban felmerülő kérdések esetén, szívesen állunk rendelkezésükre a 95/525-320-as, illetve a 95/525-307-es telefonszámokon, továbbá ügyfélszolgálati időben személyesen a munkaügyön.

Szeretnénk felhívni a figyelmét az alábbi jogszabályi változásokra:

2023-tól új adóalap kedvezményt érvényesíthet az a 25. életévét betöltött fiatal anya, aki

  • a vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke után, vagy
  • magzat után családi kedvezmény érvényesítésére jogosult.

Fiatal anya az, akinek családi kedvezményre való jogosultsága magzatára, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel a 30. életéve betöltését megelőző napig megnyílik.
A kedvezmény abban az esetben illeti meg a fiatal anyát, ha magzatra, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel a családi kedvezményre való jogosultsága 2022. december 31-ét követően nyílik meg.
A kedvezmény maximális összege jogosultsági hónaponként 499 952 forint, ami 74 993 forint adómegtakarítást jelenthet.

A kedvezmény érvényesítését a 30 év alatti anyák kedvezményének érvényesítéséről szóló adóelőleg-nyilatkozaton kell kérni a munkáltatótól.

2023-tól a tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos személynek minősülő kedvezményezett eltartott után a családi kedvezmény havonta 66 670 forinttal magasabb összegben vehető igénybe, így az említett gyermekek után az eddigi kedvezmény összege adóba átszámítva 10 ezer forinttal emelkedik.

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy az,

  • aki tizennyolc évesnél fiatalabb, és a külön jogszabályban meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul,
  • aki tizennyolc évesnél idősebb, és a tizennyolcadik életévének betöltése előtt munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság minősítése alapján a tizennyolcadik életévének betöltése előtt sem haladja meg az 50%-os mértéket, és ez az állapot legalább egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy évig fennáll.

Az emelt összegű családi kedvezmény érvényesítését, a családi kedvezményről szóló adóelőleg-nyilatkozaton kell kérni a munkáltatótól.


További információk:

2023 évben is, aki jogosult a 25 év alatti fiatalok kedvezményére, akkor azt a munkáltatója mindaddig automatikusan figyelembe veszi, amíg annak részben vagy egészben történő mellőzéséről nem ad nyilatkozatot.
A kedvezmény maximális összege jogosultsági hónaponként 499 952 forint, ami 74 993 forint adómegtakarítást jelenthet.
Amennyiben a kedvezmény érvényesítésének részben vagy egészben történő mellőzése mellett dönt, akkor erről nyilatkoznia kell a munkáltatója felé!

Ha több helyről származik olyan jövedelme, amelyből a kedvezményt figyelemben lehetne venni, és ezek összege meghaladja a fenti jogosultsági határt, akkor mindenképpen nyilatkozni kell.
Nyilatkozat hiányában minden – kedvezményre jogosító – jövedelemből érvényesítve lesz a kedvezmény. Ha emiatt az adóbevallásában 10 ezer forintot meghaladó befizetési kötelezettsége keletkezik, akkor ennek 12 százalékát különbözeti-bírságként kell megfizetnie az adóhátralékával együtt.

Családi kedvezmény érvényesítéséhez a gyermek(ek) adóazonosító jelét a nyilatkozaton fel kell tüntetni, ezért ha még a gyermek(ek) nem rendelkezik/rendelkeznek adóazonosító jellel, akkor szükséges megigényelni az Adóhatóságnál. Az adókártya igényléséhez a 23T34-es nyomtatványt kell kitölteni és eljuttatni az adóhatósághoz.
A nyomtatvány beszerezhető az Adóhivatali ügyfélszolgálatokon vagy letölthető a NAV adózási honlapjáról (www.nav.gov.hu) a ”Nyomtatványkitöltő programok” menüpont alatt. Az igénylés ingyenes.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy 2023. január 31-ig minden munkavállaló megkapja az M30 igazolást, amely tartalmazza a 2022 évben – a Cellcomp Kft-nél – elért keresetét, továbbá a 2022. évi levont járulékokról is az igazolást.